Over Nonduaal Biodynamisch

Nonduaal Biodynamisch wordt ook wel “Lichaamswerk voor de Ziel
genoemd. Eenvoudig gezegd is Nonduaal Biodynamisch het
begeleiden naar Zelf-Realisatie & Zelf-Empowerment:
  1. éérst zelf ervaren

  2. dàn een ander begeleiden

Het is een proces dat transformeert – stapsgewijs (laagje voor laagje).
Beoefenaars en ontvangers merken dankzij de Nonduaal Biodynamische
sessies, dat er daadwerkelijk iets wezenlijks in henzelf en in hun leven tengoede verandert.De woorden “Nonduaal Biodynamisch (craniosacraal)” staan voor:

Nonduaal            = Advaita (niet-twee) Vedanta
Biodynamisch    = Biologische, Natuurlijk, Functionele en Dynamische Processen
(craniosacraal)   = cranium (schedel)  &  sacrum (heiligbeen)
Simpel gezegd:   = de héle levensenergie en àlle levensprocessen, van kop-tot-staart/van ziel-en-lichaam.
Meer informatie en uitleg hieronder.


Wat is Nonduaal Biodynamisch?

Nonduaal Biodynamisch is het doorzien van de verbinding en samenhang tussen schijnbaar onafgescheiden biologische dynamische processen die met elkaar (re)ageren, responderen, relateren en co-crealiseren.
Die processen uiten zich en ontwikkelen zich onder innerlijke en externe krachten in natuurlijke ontvouwende functionele processen.

In de seminars Nonduaal Biodynamisch, leer je doorzien dat het menselijk-systeem en het Leven zelf een telkens weer opnieuw ontvouwen is van deze steeds veranderende processen en daar mee om te gaan.


Zelf-Realisatie houdt onder andere in:
- het doorzien dat het individuele lichaam en de psyche niet het uiteindelijke (eind)product zijn,
- dat het een continuüm veld is dat zich vloeibaar aanpast als een uitdrukking van inter-gerelateerde
  velden en krachten in beweging.

Dit concept is erop gericht om te optimaliseren, versterken en bevorderen van
- heelheid als de uitdrukking van jouw optimale potentie, en
- innerlijke hulpmiddelen om met (onverwachte) omstandigheden op een gegronde manier om te gaan.
Het doorzien van delusies en i(k)-den(k)tificaties zoals schijnbare afgescheidenheid (Verlichting).


Dit concept relateert aan healing door middel van
- het optimaliseren van inter-afhankelijke (somato-emotionele) functies,
- het verminderen van blokkades en beperkingen (craniosacraal),
- een gegronde en vrije expressie van de Middenlijn (notochord/ziel),
- het doorzien van de (onderliggende) oorzaken van beperkende overtuigingen, zienswijzen, relaties, etc..

Het volledig begrijpen van de onafgescheiden verbonden creatieve wijsheid en intelligentie van het menselijk systeem en het Leven zelf (Zelf-Empowerment).

Verder zijn er voor de deelnemers aan de Seminars ook andere verbonden activiteiten
(zie de website www.nondualbiodynamics.com voor informatie, data, prijzen en informatie)
+ Meditaties/Yoga aan het begin van de lesdag
+ Persoonlijke sessies voor deelnemers met gereduceerd tarief (Nonduaal Biodynamisch)
+ Zoom webinar met theorie en uitleg / Persoonlijke begeleiding (email/Signal-app)
+ Terugkomdagen / Verdiepingsmomenten / Assisteren / Uitwisselen
+ Huiswerk / Lezen / Website / Resources / Film / Video / Audio / Oefensessies / Verslagen / Examens
*Activiteiten gaan door vermits minimum 4 deelnemers


De (Beroeps)Opleiding tot Nonduaal Biodynamisch Beoefenaar bestaat uit 10 (losse) 4daagse Seminars
– de eerste drie 4-daagse Seminars zijn open, los/afzonderlijk te volgen voor geïnteresseerden. Voor alle data zie hier
   (Neem wel altijd even vooraf contact op 0468 22 26 22 / info@nondualbiodynamics.com )
– voor diegenen die de volledige opleiding willen doorlopen is het aan te raden om de Seminars zo veel mogelijk
   in de gelaagde opbouw en volgorde te doorlopen van de eerste 10 seminars.
   Tijdens de 1e-jaars Seminars is instroom/uitstroom mogelijk.
   Het 2e-jaar is een besloten groep waarbij alle 5 Seminars gevolgd worden.


Inhoud van de Nonduaal Biodynamisch (Craniosacraal) Seminars en Basisopleiding:
Onze intentie is om een geavanceerde en unieke opleiding aan te bieden op een (w)holistische, evenwichtige en geïntegreerde (belichaamde, energetische, emotionele, empathische en ervaringsgerichte) manier.
Aandacht wordt gegeven vanuit innerlijke Diepe Stilte.
Oriënterend op onderliggende Gezondheid.
Meer informatie via de Nondual Biodynamics website www.nondualbiodynamics.com
Contact en aanmelden: +32 468 22 26 22 / info@nondualbiodynamics.com

De Essentie:       Lichaamswerk voor de Ziel (Zielswerk voor het Lichaam)
                             Satsang op de (behandel)tafel – Satsang (in India) is de leer/onderzoeken wat ‘waar’ is.
Doelstelling:       Zelf-Realisatie & Zelf-Empowerment / daarna anderen er in kunnen begeleiden
Lesgever:            Gerald Westhoff (grondlegger van Nonduaal Biodynamisch) met tutors/assistenten.
Verkennen:          Leren & Weten, Oefenen & Ervaren
Weet jij twijfelloos hoe het voelt om totaal vrij te zijn?
Om te ervaren je volledig ontspannen te voelen zonder angst, zonder stress of spanningen?
We zullen gaan kijken naar Directe Ervaring (lichaam - emotie - energie - gedachte) van:
                ♥ wat echt en waar is,
                ♥ het menselijk mysterie van het leven te zijn,
                ♥ om de illusie van "ik" te doorzien,
en het Nonduaal Biodynamisch dat hieraan ten grondslag ligt.

Het is jouw onvervreemdbaar geïncarneerde heilig soeverein geboorterecht (aarding/gronding) om je te verbinden, volledig te belichamen en een eenheid, heelheid en gezondheid te ervaren.

Vragen zullen worden onderzocht zoals:
- Wat is ontwaken of verlichting en hoe bereik je het?
- Wat is de aard van lijden en kan persoonlijk lijden eindigen?
- Wat is de oorzaak van angst, afscheiding, verlangen, liefde en het zoeken naar verbinding?
- Wat is de oorsprong van gedachten, emoties, gevoelens en hoe gaan ze weg?
- Wat is de functie van spanning en pijn in het lichaam en verandert dit in mindful aandachtigheid?
Houdt het 'zoeken' ooit op?

In Biodynamisch is één van de belangrijkste beginpunten de 'therapeut' uit de weg te halen.
Je dient daarvoor jezelf dus de vraag te stellen - wie is de therapeut? Wie ben ik?
Alleen door hier diep naar te kijken en te onderzoeken, komt er helderheid.

Intentie van de Basis Opleiding:
♥ De inzet van de Opleiding is om een veilige, verzorgende en adequate leeromgeving te bieden (indien mogelijk in een setting met natuur).
♥ Waar een geïntegreerde verandering in perceptie naar Nonduaal bewust-Zijn en Zelf-realisatie kan ontstaan, met een diep begrip van Biodynamische natuurlijke processen en Zelf-empowerment.
♥ Het koesteren en aanmoedigen van een diepe verandering en zelf-ontwikkeling, die tot een levensveranderende educatieve ervaring leidt om uitmuntende Beoefenaars te creëren.
♥ De Opleiding is gelaagd en diepgaand om een alomvattend begrip te geven, terwijl de klassieke wortels van het nonduaal en craniosacraal werk en de technieken worden geëerbiedigd en de meest recente inzichten en ontwikkelingen op het gebied, gebaseerd op de natuurlijke (zelf)genezingsprincipes, worden toegepast.

De nadruk wordt gelegd op het doorzien van de vermeende beperkingen en restricties, zowel fysiek, emotioneel als psychologisch, met de ontwikkeling van palpatie-, perceptie- en facilitatie-vaardigheden die de beoefenaar in een stapsgewijs proces diepgaand kan integreren om ze veilig te kunnen toepassen in een klinische context.

De Opleiding is zodanig opgezet dat de informatie en vaardigheden die in elk seminar worden opgedaan, worden gelaagd en uitgebouwd tijdens de volgende seminars.
Elk Seminar inclusief bijbehorend webinar en terugkomdag, bestaat ongeveer voor één derde deel elk uit:
- craniosacraal/emotioneel lichaamswerk op tafel (geven en ontvangen) en oefensessies
- theorie, uitleg, zelf-studie, bespreken en informatie
- oefeningen, meditaties, feedback en (gesprek) uitwisseling
Vandaar is het ook aan te raden om indien mogelijk, de (Beroeps)Opleiding in de voorgestelde volgorde
van seminars te doorlopen zodat er een steeds diepere gelaagdheid kan ontstaan.


Er zijn een aantal elementen in de (Beroeps)Opleiding die een basis vormen voor een succesvolle praktijk:
contact- en facilitatie-vaardigheden van de beoefenaar, klinisch begrip, praktijkmanagement en zelf-ontwikkeling.

Het doel van de Opleiding is om student-beoefenaars Nonduaal Biodynamisch te faciliteren in de toepassing van theorie en vaardigheden in de praktijk, om veilig en effectief mensen persoonlijk te begeleiden en te ondersteunen bij hun klinische problemen, aandoeningen en ontwikkeling.


De volgende vaardigheden zullen worden aangeleerd en beoefend gedurende de Seminars:


Palpatorische vaardigheden - om zich bewust te worden van subtiele bewegingen en kwaliteiten in het lichaam, is het nodig een hoge mate van gevoeligheid te ontwikkelen.
Om dit mogelijk te maken, legt de Opleiding de nadruk op lichaams-bewustzijns oefeningen en wordt anatomie behandelt vanuit
zelf-ervaring.
Dit opent manieren om meer lichaamsbewust te worden en creëert een vermogen om weefsels en structuren te onderscheiden in je eigen lichaam en uiteindelijk in dat van je cliënt. De Opleiding omvat dus slechts bovenal anatomie als een manier om het lichaams-bewustzijn te verhogen en vaardigheden worden ondersteund door inzichten naast kennis.

Perceptuele vaardigheden - je leert het lichaam waar te nemen op verschillende organisatieniveaus, het fysieke, het vloeibare en het energetische niveau.
Daarnaast leer je te volgen hoe het lichaam zich ontvouwt tussen de ene staat (homeostase) en de andere.
Dit leidt ertoe dat je vrij, vloeiend en beweeglijk wordt in je vermogen om dingen waar te nemen en je leert het lichaam en de wereld met andere ogen te gaan zien.

Klinisch inzicht – je leert tevens hoe je als behandelaar een goed beoordelingsvermogen gebruikt.
In staat zijn om op een evenwichtige en verstandige manier om te gaan met verschillende gezondheidstoestanden. 
Een goed vermogen hebben om veranderingen naar een betere gezondheid te beoordelen en basispatronen te identificeren.

Praktijkmanagement en zelf-ontwikkeling – je leert hoe je je als professioneel beoefenaar in de praktijk kunt vestigen en succesvol kunt zijn. In de praktijk werken als een ethisch beoefenaar en een verbintenis aangaan om je persoonlijke vaardigheden voortdurend te ontwikkelen.

Behandelingsvaardigheden – je leert de kunst hoe om te gaan met verschillende cliënten en hun behoeften, hoe te werken met de verscheidenheid aan situaties die zich voordoen in de behandelruimte, in gesprek en op de behandelingstafel. Hoe je op een vaardige en veilige manier om kunt gaan met traumatische uitingen.


Geplande Seminars in Shamballa – Deinze / Opleiding cursusjaren 2022-2023:
Seminars Opleiding - details/kosten/informatie/aanmelden zie www.nondualbiodynamics.com

Leslocatie Deinze: Shamballa, Centrum voor Bewustwording. Ten Bosse 78, 9800 Deinze (België).
– de meeste 4-daagse Seminars zijn ook los/afzonderlijk te volgen voor geïnteresseerden.
   (Neem wel altijd even vooraf contact op 0468 22 26 22 / info@nondualbiodynamics.com )


Seminar Lichaams-Werk                 8-11 dec’22        donderdag t/m zondag     (8:30-17:00u*)
Seminar Midden-lijn                        15-18 dec’22      donderdag t/m zondag     (8:30-17:00u*)
Introductiedag                                 23 dec’22           vrijdag                              (10:00-17:00)
Introductiedag                                 7 jan’23              zaterdag                           (10:00-17:00)
Introductiewebinar (online zoom) 11 jan’23             woensdag                        (19:30-21:00)
Seminar Bio-Dynamisch                 19*-22 jan’23      donderdag t/m zondag    (8:30-17:00u*) *19jan.begin 10u

Seminar Diep-Inzicht                       9-12 feb’23         donderdag t/m zondag    (8:30-17:00u*)
Seminar Midden-lijn                        23-26 feb’23       donderdag t/m zondag    (8:30-17:00u*)
Seminar E-Moties                            23-26 mar’23     donderdag t/m zondag     (8:30-17:00u*)
Seminar In-Spanning                      6-9 apr’23           donderdag t/m zondag    (8:30-17:00u*)
Seminar Bio-Logisch                      13-16 apr’23       donderdag t/m zondag    (8:30-17:00u*)
Seminar Zelf-Helend                        8-11 jun’23         donderdag t/m zondag    (8:30-17:00u*) *op zaterdagavonden tot 21u.      
Seminar Ex-Amen                            15-18 jun’23**    donderdag t/m zondag    (8:00-22:00u) 
Introductiedag                                 9 sep’23             zaterdag                          (10:00-17:00)


Dagprogramma tijdens de Seminars:
08u30*  meditatie / yoga (*open deelname)
10u00    ochtend sessie
13u00    lunch (potluck)
14u00    middag sessie
17u00*  afronden (*op zaterdagavond film t/m 21u, vanaf 19u open deelname)


Geplande Activiteiten - in NBI (Nonduaal Biodynamisch Instituut) Gent:(en online)
Curriculair (= voor de Opleiding Seminars)::
- Terugkomdagen, 1 terugkomdag na elk Seminar (optioneel gaan ze door in Deinze),
- Webinars (Online zoom)
Extra-Curriculair:
- Individuele sessies
- Meditaties
- Andere webinars (Online zoom)
Leslocatie Gent: NBI (Nonduaal Biodynamisch Instituut) - Schaverdijnstraat 69, 9000 Gent (België).
(0468 22 26 22 / info@nondualbiodynamics.com )
Seminars Opleiding - details/kosten/informatie/aanmelden:

Klik hier - Info, prijzen, wanneer, waar zijn de Seminars, Opleiding, Terugkomdagen, Introductie Dagen & Webinars?
Neem gerust contact met ons op als u zelf ook een Lezing, Workshop, Introductie of Seminar wilt organiseren.


NONDUAAL BIODYNAMISCH (Craniosacraal) – INTRODUCTIEDAG met Gerald Westhoff…. NIEUW


Introductiedagen zijn een mooie gelegenheid  om

- zelf Nonduaal Biodynamisch (Craniosacraal) te ervaren,
- met meditatie/yoga in de ochtend,
- een proefsessie (geven/ontvangen op de behandeltafel)
- uitleg over Nonduaal Biodynamisch en de (Beroeps)Opleiding seminars in Shamballa, Deinze.

Er zijn ook Introductie Webinars - die reeds eerder gegeven zijn staan op de website om te bekijken.
Na de Introductie dagen volgt er ook een nieuw Introductie Webinar (zie de Kalender / Agenda - Opleidingen)

Wanneer introductiedag: 
vrijdag                 23 dec’22 (10u00-17u00)*
zaterdag              7 jan’23 (10u00-17u00)*
woensdag           11 jan’23 (19:30-21:00) Introductiewebinar Online (zoom link).
zaterdag              9 sep’23 (10u00-17u00)*

Introductiedag Nonduaal Biodynamisch Opleiding 2022-2024, 
- Seminars klik hier

Relateren vanuit de Stilte van het Hart, Nonduaal Biodynamisch.
 info, contact en aanmelden? 0468 22 26 22 / info@nondualbiodynamics.com    


NONDUAAL BIODYNAMISCH (Craniosacraal) – INDIVIDUELE SESSIE met Gerald Westhoff


Voor informatie over een individuele sessie/behandeling: klik hier


Gerald Westhoff
(1964) geboren in Nederland:


Hij is een enthousiaste, compassievol beoefenaar, ervaren leraar en oprichter van Nonduaal Biodynamisch
(Nondual Biodynamics); Gekwalificeerd in het Biodynamisch of Craniosacraal Balancing model als ook in het
Meditatieve (visionaire) en Klassieke (manipulatieve/viscerale) Craniosacraal model.

Hij spreekt meer dan 5 talen (thuis werd Japans en Chinees (Mandarijn) gesproken, naast Frans en Nederlands), is zeer veelzijdig en geeft les in het Nederlands en Engels met vertalingen in lokale talen (bijv. Russisch/Oekraïens).OVER GERALD WESTHOFF - oprichter Nonduaal Biodynamisch (Craniosacraal)

Van jongs af aan heeft hij 'energie' gevoeld en was hij geïnteresseerd in het verkennen van (mens)wetenschappen.
Op 15-jarige leeftijd leerde hij de eeuwenoude (meer dan 2500 jaar oud) van oorsprong Chinese (met boeddhistische wortels) kunst van ‘Go’, de kunst van het omringen van leegte. Hij werd de 1e Nederlandse jeugdkampioen en nam deel aan nationale, Europese en wereldkampioenschappen Go.
Als tiener bestudeerde hij het werk van verschillende leraren, zoals Osho en Jiddu Krishnamurti, en begon hij met Vipassana en Zen meditatie.
Tijdens zijn universitaire studies (Economie) woonde hij zowel in Amsterdam als in Parijs.


Op 19-jarige leeftijd had hij wat men noemt een blijvend ontwaken (Awakening), toen hij gedurende 2 weken elke nacht diep in de Stilte in het binnenste van een berg (grot) in de Zwitserse Alpen doorbracht.
Hij beoefende Zazen, Boeddhisme en de (gevechts)kunst van Go in Japan, waar het immens populair is en hij de 6e-dan meestergraad in heeft. Hij woonde bijna 6 jaar in Azië en is decennia lang leraar en (jeugd)coach geweest, na zijn terugkeer in Europa waar hij ook een lange ervaring heeft in het internationale zakenleven en in verscheidene landen gewoond, tegenwoordig is hij woonachtig in België.
Hij is een trotse vader van twee volwassen meertalige zonen.


Hij is voortdurend bezig geweest met het bestuderen, ontwikkelen en verdiepen om (w)holistisch somato-emotionele processen en waargenomen persoonlijk menselijk drama/trauma en lijden te verlichten - die een impact hebben op de psyche, het lichaam, de geest, relaties, werk, identiteit en in het dagelijkse leven - welke modaliteiten hij intensief internationaal heeft geleerd en bestudeerd.
Sinds tientallen jaren praktiseert hij (inter)nationaal als genezer, therapeut en leraar; richtte een coöperatie van therapeuten op en werd hij de grondlegger voor de opleiding tot Nonduaal Biodynamisch (Craniosacraal) beoefenaar.

Hij heeft o.a. een opleiding tot meditatie-begeleider wat hij "emotionele (release) fitness" noemt, leidend tot Stilte.
Vanuit zijn studie van de non-dualiteit (Advaita Vedanta) in combinatie met het Boeddhisme, heeft hij Satsangs,
meditaties en non-duale begeleiding gegeven (onder andere op de wijze van het wereldwijde Liberation Unleashed platform).


Met alles is het zo, dat wij voortbouwen op de schouders van hen die voor ons waren.
De ontwikkeling van Nonduaal Biodynamisch (Craniosacraal) is met de erkenning van de verscheidene tradities, scholen en stromingen van o.a.:
- Tibetaanse Cranio
- Osteopathie (o.a. gebaseerd op Shamanisme)
- Craniale Osteophathie
- Craniosacraal Therapie
- Biodynamisch Craniosacraal


Daarnaast integreert in Nonduaal Biodynamisch ook een aantal facetten van Jnana Yoga, Bhakti Yoga en Kriya Yoga - vanuit het Absolute (Samadhi realisatie, de kwalitetien van Metta, Karuna, Upekkha en Mudita.) 


Gerald Westhoff is dankbaar en erkentelijk voor alle inspiratie en 'leraren' met wie hij over de decennia heen in contact is geweest.
Hun kennis en kunde, inzichten en wijsheid in meer of minder mate hebben bijgedragen aan de vorming en het ontstaan van Nonduaal Biodynamisch (Craniosacraal), de begeleiding en behandelingen, meditaties en opleidingen van het Nonduaal Biodynamisch Instituut (NBI).
Hieronder zijn enkele relevante opgelijst, o.a.:


 • Nonduaal Biodynamisch (Craniosacraal) behandelaar, begeleider en docent; oprichter en grondlegger van het Nonduaal Biodynamisch Instituut – Nederland, Denemarken, Oekraïne, België, Duitsland;

 • Evolution of Consciousness (Dynamic Stillness, Charles Ridley – Denemarken);

 • Craniosacral Biodynamics/Craniosacral Balancing (Karuna Instituut,  Franklyn Sills - UK, Nederland; ICSB/BDCS, Bhadrena & Kavi, Bhavan Arna Hanselaar - Denemarken, Zwitserland, Nederland; Onderstroom, Marijke Baken – België; Dorothee Decker - Duitsland; Il Cielo, Monica Unmani Cassalini – Nederland);

 • Meditatieve/Visionaire Craniosacraal Therapie (PCSA - Nederland; Craniosacraal voor Iedereen BVBA - België; Atnuris, Anke Mintjes – Duitsland);

 • Cranio-Sacraal Therapie (Upledger Instituut - Nederland; Stanley Rosenberg Instituut – Denemarken);

 • Craniosacraal therapie in warm water (Reijer Pfeiffer - Nederland; Ludo Deferme - België; Atnuris, Anke Mintjes – Duitsland);

 • Manipulatie van het viscerale en neurosysteem (Barral Instituut – Nederland);

 • Somato Emotionele Release SER / Somato Experience SE (Peter Levine - USA; PCSA, Tina Vervaeke, Anke Mintjes – België, Nederland, Duitsland; Karuna Instituut, Franklyn Sills – UK; Upledger Instituut – Nederland);

 • Polarity Therapy (Dr Randolph Stone; Karuna Instituut,  Franklyn Sills – UK);

 • Diepe Weefsels & Fascia Release (Samma, Bhaven Heeremans – Nederland);

 • Chi Nei Tsang (Oost West Centrum & Shiatsu Academie, Dominique Respens - België; Bewegen in Vrijheid, Luc Leyten – België; Xtel, Christel Colson – België);

 • Lymfe Drainage (Bewegen in Vrijheid, Luc Leyten – België);

 • Focusing (Eugene Gendlin - USA; Ferry Maidman - Nederland);

 • Pols Diagnose volgens Ayurveda (School van Ayurveda, Lies Ameeuw – België);

 • Ikigai (Francis Laleman – België, Japan);

 • Familie Opstellingen & Systeem Constellaties (Bert Hellinger - USA);

 • Persoonlijkheidsstoornis Begeleiding & Relatie Therapie (Borderline Persoonlijkheid Disorder (BPD) & Narcisme) (Shari Schneider – USA; CAW, Lieven de Loof - België);

 • Planten Spirits, Ceremonies & Shamanisme (White Arrow – België; Frank van den Acker – België; Biodynamisch Craniosacraal Instituut - Oekraïne);

 • Anatomy Trains (Tom Myers – USA);

 • 5 Liefdestalen (5LoveLanguages, Gary Chapman – USA);

 • Life Purpose (Peaceful Warrior, Dan Millman – USA);

 • Trigger Point Therapy (Donna & Steven Finando - USA);
 • Embryologie (Jaap van der Wal – Nederland);

 • Nondualiteit, Advaita Vedanta (Liberation Unleashed forum; Bhagavad Gita, Shiningworld, James Swartz – Nederland);

 • Syntropie (Ulisse Di Corpo; SAND Science and Nonduality- Nederland);

 • Universele Natuurwetten (o.a. harmonie van Phi, de Gulden Snede) (Dan Winter - UK; Ken Lee Wheeler - USA);

 • Tenen Lezen (FuDaRe, Chris Smet – België);

 • German New Medicin (GNM) / Nieuwe Geneeskunde / De Biologische Natuurwetten (Dr.Hamer, Ing. Helmut Pilhar – Duitsland/Oostenrijk; Björn Eybl – Duitsland; Kenniscentrum in de Roos - Nederland; Bert van Grondelle - Nederland; Biologika, Enikö Papp - Nederland; Karin van Baelen & EFT Emotional Freedom Techniques - Nederland/België; Dr. Johan Denis - België);

 • Holon Model (Dirk Laureysse - België);

 • Medische Studie / Voetreflexologie / Shiatsu (CSMBK - Nederland);

 • Geweldloze Communicatie (Liefdevolle Verbindende Communicatie) van Marshall B. Rosenberg (Praktijk Landaya - Nederland);

 • Psychotherapie / Creatief Lichaamswerk (Whilhelm Reich, Alexander Lowen; Humaniversity - Nederland);

 • Kernprocespsychologie & Systemisch/Constellatiewerk (Parabel, Gwen Timmer; Mindfulness Works, Mirjam Ebbing - Nederland);

 • Osho meditatie instructeur, Emotionele Fitness (Garimo en Sudheer, Wajid - Nederland); AUM (Awareness Understanding Meditation), Osho actieve en passieve meditaties (Wajid, Djoj, Copacobana, Humaniversity - Nederland; Atnuris - Duitsland; Risk - Denemarken);

 • Rebirthing & ACIM A Course In Miracles (Douglas Crawford – Denemarken; Ferry Maidman - Nederland);

 • Men in Present Time, Mannegroepen, Energetisch Lichaamswerk (Leon Gras, Venwoude - Nederland);

 • Tantrische Meditatie (WildTantra, Pema Gitama; Djoj - Nederland; The Bodhi Tree – België; Tantra Tempel, swami Nirav Beej – Nederland; ManonPapillon, Manon Desseaux - België);

 • Tai-Chi (Indomaster – Nederland; De Zachte Kracht - Griet Verspeeten; De Witte Wolken, Patrick Deneckere - België);

 • Massage-therapie met Rebalancing en Trager-benadering (Leeflang Massages - Nederland; Atman, Wajid - Nederland);

 • Quantum Touch (Belinda Christiaans, MoonTraining Body & Mind - Nederland):

 • Aarden Healing Veld & Kristal Energie (Carina Verhoeve (& Jaap van Etten) – Nederland (,USA));

 • Helder Waarnemen (Emma Renkema, Horusoog - Nederland);

 • Soul Retrieval (Phil Morgan, Shaman & Reiki Master - Nederland);

 • Reiki (Usui) beoefenaar & langdurig Reiki-crisisteam lid (Carina Verhoeve, Reiki Master - Nederland);

 • Vipassana meditatie (Mettavihari - Nederland);

 • Zazen & Boeddhisme (o.a. Kotoku-ji – Japan, Nederland, Frankrijk);

 • Filosofie, Wijsbegeerte, Gnostiek & Mystiek (Jiddu Krishnamurti – Nederland, India; Osho, Bhagwan Shree Rajneesh – Nederland, India);

 • Go, Wei-Qi, Baduk (Nihon Kiin, Nakayama/Izumitani/Kawamoto senseis - Japan; NGoB, Ronald Schlemper; 6e-dan Meester graad, coach, leraar voor meer dan 40 jaar). 

Elk mens heeft een eigen pad te gaan.
Sommigen komen weer als Boddhisatva om anderen te begeleiden, wijzen, gidsen en richten op hun eigen-wijze weg.
Vanuit een kwaliteit van niet-weten en een open hart en open geest kunnen wij met elkaar blijven verbinden, elkaar steunen en voeden op allerlei manieren en methoden.
Dat maakt elk individueel mens uniek en daarmee perfect inclusief diens imperfecties.
Neem gerust persoonlijk contact op om een sessie te ervaren of kom naar een van de geplande activiteiten. Wat is Craniosacraal?
(korte uitleg in het Engels)

Interview Nondual Biodynamics (Craniosacraal)?
(lange uitleg in het Engels)