Nonduaal Biodynamisch Instituut
Over Nonduaal Biodynamisch

Nonduaal Biodynamisch wordt ook wel “Lichaamswerk voor de Ziel” genoemd.

Eenvoudig gezegd is Nonduaal Biodynamisch het
begeleiden naar Zelf-Realisatie & Zelf-Empowerment:

  1. éérst zelf ervaren

  2. dàn een ander begeleiden

Het is een proces dat transformeert – stapsgewijs (laagje voor laagje).

Beoefenaars en ontvangers merken dankzij de Nonduaal Biodynamische
sessies, dat er daadwerkelijk iets wezenlijks in henzelf en in hun leven tengoede verandert.

De woorden “Nonduaal Biodynamisch (craniosacraal)” staan voor:

  Nonduaal = Advaita (niet-twee) Vedanta
  Biodynamisch = Biologische, Natuurlijk, Functionele en Dynamische Processen

Simpel gezegd: = de héle levensenergie en àlle levensprocessen, van ziel-en-lichaam.

Wat is Nonduaal Biodynamisch?


Nonduaal Biodynamisch is:het doorzien van de verbinding en samenhang tussen schijnbaar onafgescheiden
biologische dynamische processen die met elkaar (re)ageren, responderen, relateren en co-crealiseren.

Die processen uiten en ontwikkelen zich onder innerlijke en externe krachten in natuurlijke ontvouwende functionele processen.

In de sessies en seminars Nonduaal Biodynamisch, ervaar en leer je doorzien dat het menselijk-systeem
en het Leven zelf, een telkens weer opnieuw ontvouwen is van deze steeds veranderende processen
en hoe je daar mee om kunt te gaan.

Je dagelijkse leven transformeert, je staat in je kracht en komt tot rust.
Voor informatie over de door ons ontwikkelde Nodentificatie Methode klik hier...

Concept:

Zelf-Realisatie
houdt onder andere in:

- het doorzien dat het individuele lichaam en de psyche niet het uiteindelijke (eind)product zijn,
- dat het een continuüm veld is dat zich vloeibaar aanpast als een uitdrukking van inter-gerelateerde velden en krachten in beweging.


Dit concept is erop gericht om te optimaliseren, versterken en bevorderen van

- heelheid als de uitdrukking van jouw optimale mogelijkheden (potentie) zowel lichaam, ziel en geest, en
- innerlijke hulpmiddelen om met (onverwachte) omstandigheden op een gegronde manier om te gaan.
Het doorzien van delusies en i(k)-den(k)tificaties zoals schijnbare afgescheidenheid (Verlichting).

Dit concept relateert aan healing door middel van
- het optimaliseren van inter-afhankelijke (Somato-Emotionele) functies,
- het verminderen van blokkades en beperkingen (Craniosacraal),
- een gegronde en vrije expressie van de Middenlijn (notochord/ziel), (fascia/Advaita Vedanta)
- het doorzien van de (onderliggende) oorzaken van beperkende overtuigingen, zienswijzen, relaties, etc. (Nieuwe Geneeskunde (GNM)).


Het volledig begrijpen van de onafgescheiden verbonden creatieve wijsheid en intelligentie van het menselijk systeem en het Leven zelf (Zelf-Empowerment).


Wat is Biodynamisch Craniosacraal?
(korte uitleg in het Engels)

Meer over de Opleiding