Nonduaal Biodynamisch Instituut
Natuurwetten

Nonduaal Biodynamisch wordt ook wel “Lichaamswerk voor de Ziel” genoemd.

Eenvoudig gezegd is Nonduaal Biodynamisch het begeleiden naar Zelf-Realisatie & Zelf-Empowerment. Daarbij wordt onder andere gewerkt vanuit:

  1. de Bio-Logische Natuurwetten (Nieuwe Geneeskunde (GNM))

  2. de Zielsoorzaken (E-moties) voor kort- en langdurende, laaggradige en chronische "ziekten".

Het zijn natuurlijke functionelen proces dat transformeert – stapsgewijs (laagje voor laagje) - zowel op orgaan niveau en functionaliteit, karakter, emoties, energie, brein en hersenen.

Beoefenaars en ontvangers merken dankzij de Nonduaal Biodynamische
sessies, dat er daadwerkelijk iets wezenlijks in henzelf en in hun leven tengoede verandert.

Boeken en Artikelen over de Natuurwetten (Nieuwe Geneeskunde (GNM)) - klik op de afbeelding om als pdf te openen:

Gerald Westhoff past al meer dan 2 decennia de GNM / Nieuwe Geneeskunde toe in Individuele Sessies.
De GNM / Nieuwe Geneeskunde is geïntegreerd in de Opleiding.
Hieronder vind je een inleidende videoserie over de Biologische Natuurwetten (Nieuwe Geneeskunde, GNM) gemaakt door Biologika.

Je krijgt een objectief overzicht van deze nieuwe, bio-logische, natuurlijke kijk op veranderingen in een organisme (oftewel allerlei ziekten, functionele processen en veranderingen, enz.) als reactie op biologische conflicten en ervaringen die een impact hebben.

De serie gaat ook in op de problemen die samenhangen met de ontdekking van deze wetmatigheden en wat in het verleden de verspreiding ervan in de weg heeft gestaan.


Het bijzondere van deze ontdekking is dat iedereen zelf na deze korte videoserie een eerste inschatting kan maken, door de natuurwetten te vergelijken met persoonlijke gebeurtenissen uit het verleden om te zien of ze kloppen.

Door dieper te graven, kan elke natuurwet afzonderlijk worden beoordeeld, zodat jouw onderzoek jouw begrip kan verheffen van geloven tot kennis en overbodige angsten mogen wegvallen.

Geniet van het begin van deze diepgaande ontdekkingsreis!
(All credits to Biologika (5BN).)

Deel 1 – Inleiding

In deze inleiding wordt uitgelegd waarom het zinvol kan zijn om een geheel nieuwe kijk op ziekte en gezondheid te overwegen.

Deel 2 – De ontdekking

Dit deel geeft een chronologisch overzicht van de ontdekkingen van de Nieuwe Geneeskunde (GNM) en somt de problemen en hindernissen op in haar historische ontwikkeling.

Deel 3 – Zinvolle Biologische Speciaalprogramma’s

In dit deel onderzoeken we een radicaal andere kijk op ziekte, die wordt samengevat in de 5e biologische natuurwet en de basis vormt van de Nieuwe Geneeskunde (GNM)

Deel 4 – Het biologische conflict

In dit deel laten we zien hoe een Zinvol Biologisch Speciaalprogramma (=ziekte) begint als reactie op een situatie die wordt waargenomen als een biologisch conflict, een functioneel proces dat is gespecificeerd in de 1e biologische natuurwet.
Zowel de conflictinhoud als de synchroniciteit van de 3 niveaus worden onderzocht.

Deel 5 – De twee fasen van een ZBS

Hier laten we zien hoe een Zinvol Biologisch Speciaalprogramma (=ziekte) zich ontvouwt en hoe deze kennis heilzaam kan zijn.

Deel 6 – De Weefseltypen

Dit deel identificeert de 3 basis weefseltypes en associeert elk met een specifieke ZBS (=ziekte).

Deel 7 – Hoe kun je de 5BN aan jezelf bewijzen?

In dit laatste deel van deze bio-logische, natuurlijke kijk op ziektes, worden u manieren voorgesteld waarop u persoonlijk de 5 biologische natuurwetten kunt testen. Dit in tegenstelling tot eerdere medische benaderingen, die de patiënt deze mogelijkheid niet bieden.

Introductie van de 5 BN biologische natuurwetten
(GNM - engelstalig met nederlandse ondertiteling)

De woorden “Nonduaal Biodynamisch (craniosacraal)” staan voor:

  Nonduaal = Advaita (niet-twee) Vedanta
  Biodynamisch = Biologische, Natuurlijk, Functionele en Dynamische Processen

Simpel gezegd: = de héle levensenergie en àlle levensprocessen, van ziel-en-lichaam.

Wat is Nonduaal Biodynamisch?


Nonduaal Biodynamisch is:het doorzien van de verbinding en samenhang tussen schijnbaar onafgescheiden
biologische dynamische processen die met elkaar (re)ageren, responderen, relateren en co-crealiseren.

Die processen uiten en ontwikkelen zich onder innerlijke en externe krachten in natuurlijke ontvouwende functionele processen.

In de sessies en seminars Nonduaal Biodynamisch, ervaar en leer je doorzien dat het menselijk-systeem
en het Leven zelf, een telkens weer opnieuw ontvouwen is van deze steeds veranderende processen
en hoe je daar mee om kunt te gaan.

Je dagelijkse leven transformeert, je staat in je kracht en komt tot rust.
Voor informatie over de door ons ontwikkelde Nodentificatie Methode klik hier...

Meer over Individuele Sessies