Basisopleiding

*NIEUW* INTRODUCTIE WEBINAR OPNAME
 Introductie
 Nonduaal Biodynamisch
zoom van sept'22
 Introductiedagen: vr. 23-dec'22 & za. 7-jan'23 - aanmelden
 Introductiewebinar: wo. 11-jan'23 online zoom - aanmelden
 De Opleiding is nu OPEN voor aanmeldingen, begint met
 Seminar Bio-Dynamisch vanaf do.-zo. 19 t/m 22 januari'23.
 Er is beperkt plaats dus meld u zo snel mogelijk aan.
 U bent van harte welkom. Lees meer...

 klik op de video hiernaast om af te spelen ==>>> 

  Voor de andere opgenomen Webinars
  Nonduaal Biodynamisch, klik hier


Nonduaal Biodynamisch wordt ook wel “Lichaamswerk voor de Ziel
genoemd. Eenvoudig gezegd is Nonduaal Biodynamisch het
begeleiden naar Zelf-Realisatie & Zelf-Empowerment:
  1. éérst zelf ervaren

  2. dàn een ander begeleiden

Het is een proces dat transformeert – stapsgewijs (laagje voor laagje).
Beoefenaars en ontvangers merken dankzij de Nonduaal Biodynamische sessies,
dat er daadwerkelijk iets wezenlijks in henzelf en in hun leven tengoede verandert.Informatie over de (Beroeps)Opleiding tot Nonduaal Biodynamisch Beoefenaar:

Verder zijn er voor de deelnemers aan de Seminars ook andere verbonden activiteiten
(zie de website www.nondualbiodynamics.com voor informatie, data, prijzen en informatie)
+ Meditaties/Yoga aan het begin van de lesdag
+ Persoonlijke sessies voor deelnemers met gereduceerd tarief (Nonduaal Biodynamisch)
+ Zoom webinar met theorie en uitleg / Persoonlijke begeleiding (email/Signal-app)
+ Terugkomdagen / Verdiepingsmomenten / Assisteren / Uitwisselen
+ Huiswerk / Lezen / Website / Resources / Film / Video / Audio / Oefensessies / Verslagen / Examens
*Activiteiten gaan door vermits minimum 4 deelnemers


De (Beroeps)Opleiding tot Nonduaal Biodynamisch Beoefenaar bestaat uit 10 (losse) 4daagse Seminars
– de 1e-jaars 4-daagse Seminars zijn open, los/afzonderlijk te volgen voor geïnteresseerden. Voor alle data zie hier
   (Neem wel altijd even vooraf contact op 0468 22 26 22 / info@nondualbiodynamics.com )
– voor diegenen die de volledige opleiding willen doorlopen is het aan te raden om de Seminars zo veel mogelijk
   in de gelaagde opbouw en volgorde te doorlopen van de 10 seminars.
   Tijdens de 1e-jaars Seminars is instroom/uitstroom mogelijk.
   Het 2e-jaar is een besloten groep waarbij alle 5 Seminars gevolgd worden.


Inhoud van de Nonduaal Biodynamisch (Craniosacraal) Seminars en Basisopleiding:
Onze intentie is om een geavanceerde en unieke opleiding aan te bieden op een (w)holistische, evenwichtige en geïntegreerde (belichaamde, energetische, emotionele, empathische en ervaringsgerichte) manier.
Aandacht wordt gegeven vanuit innerlijke Diepe Stilte.
Oriënterend op onderliggende Gezondheid.
Meer informatie via de Nondual Biodynamics website www.nondualbiodynamics.com
Contact en aanmelden: +32 468 22 26 22 / info@nondualbiodynamics.com

De Essentie:       Lichaamswerk voor de Ziel (Zielswerk voor het Lichaam)
                             Satsang op de (behandel)tafel – Satsang (in India) is de leer/onderzoeken wat ‘waar’ is.
Doelstelling:       Zelf-Realisatie & Zelf-Empowerment / daarna anderen er in kunnen begeleiden
Lesgever:            Gerald Westhoff (grondlegger van Nonduaal Biodynamisch) met tutors/assistenten.
Verkennen:          Leren & Weten, Oefenen & Ervaren
Weet jij twijfelloos hoe het voelt om totaal vrij te zijn?
Om te ervaren je volledig ontspannen te voelen zonder angst, zonder stress of spanningen?
We zullen gaan kijken naar Directe Ervaring (lichaam - emotie - energie - gedachte) van:
                ♥ wat echt en waar is,
                ♥ het menselijk mysterie van het leven te zijn,
                ♥ om de illusie van "ik" te doorzien,
en het Nonduaal Biodynamisch dat hieraan ten grondslag ligt.

Het is jouw onvervreemdbaar geïncarneerde heilig soeverein geboorterecht (aarding/gronding) om je te verbinden, volledig te belichamen en een eenheid, heelheid en gezondheid te ervaren.

Vragen zullen worden onderzocht zoals:
- Wat is ontwaken of verlichting en hoe bereik je het?
- Wat is de aard van lijden en kan persoonlijk lijden eindigen?
- Wat is de oorzaak van angst, afscheiding, verlangen, liefde en het zoeken naar verbinding?
- Wat is de oorsprong van gedachten, emoties, gevoelens en hoe gaan ze weg?
- Wat is de functie van spanning en pijn in het lichaam en verandert dit in mindful aandachtigheid?
Houdt het 'zoeken' ooit op?

In Biodynamisch is één van de belangrijkste beginpunten de 'therapeut' uit de weg te halen.
Je dient daarvoor jezelf dus de vraag te stellen - wie is de therapeut? Wie ben ik?
Alleen door hier diep naar te kijken en te onderzoeken, komt er helderheid.

Intentie van de Basis Opleiding:
♥ De inzet van de Opleiding is om een veilige, verzorgende en adequate leeromgeving te bieden (indien mogelijk in een setting met natuur).
♥ Waar een geïntegreerde verandering in perceptie naar Nonduaal bewust-Zijn en Zelf-realisatie kan ontstaan, met een diep begrip van Biodynamische natuurlijke processen en Zelf-empowerment.
♥ Het koesteren en aanmoedigen van een diepe verandering en zelf-ontwikkeling, die tot een levensveranderende educatieve ervaring leidt om uitmuntende Beoefenaars te creëren.
♥ De Opleiding is gelaagd en diepgaand om een alomvattend begrip te geven, terwijl de klassieke wortels van het nonduaal en craniosacraal werk en de technieken worden geëerbiedigd en de meest recente inzichten en ontwikkelingen op het gebied, gebaseerd op de natuurlijke (zelf)genezingsprincipes, worden toegepast.

De nadruk wordt gelegd op het doorzien van de vermeende beperkingen en restricties, zowel fysiek, emotioneel als psychologisch, met de ontwikkeling van palpatie-, perceptie- en facilitatie-vaardigheden die de beoefenaar in een stapsgewijs proces diepgaand kan integreren om ze veilig te kunnen toepassen in een klinische context.

De Opleiding is zodanig opgezet dat de informatie en vaardigheden die in elk seminar worden opgedaan, worden gelaagd en uitgebouwd tijdens de volgende seminars.
Elk Seminar inclusief bijbehorend webinar en terugkomdag, bestaat ongeveer voor één derde deel elk uit:
- craniosacraal/emotioneel lichaamswerk op tafel (geven en ontvangen) en oefensessies
- theorie, uitleg, zelf-studie, bespreken en informatie
- oefeningen, meditaties, feedback en (gesprek) uitwisseling
Vandaar is het ook aan te raden om indien mogelijk, de (Beroeps)Opleiding in de voorgestelde volgorde
van seminars te doorlopen zodat er een steeds diepere gelaagdheid kan ontstaan.


Er zijn een aantal elementen in de (Beroeps)Opleiding die een basis vormen voor een succesvolle praktijk:
contact- en facilitatie-vaardigheden van de beoefenaar, klinisch begrip, praktijkmanagement en zelf-ontwikkeling.

Het doel van de Opleiding is om student-beoefenaars Nonduaal Biodynamisch te faciliteren in de toepassing van theorie en vaardigheden in de praktijk, om veilig en effectief mensen persoonlijk te begeleiden en te ondersteunen bij hun klinische problemen, aandoeningen en ontwikkeling.


De volgende vaardigheden zullen worden aangeleerd en beoefend gedurende de Seminars:


Palpatorische vaardigheden - om zich bewust te worden van subtiele bewegingen en kwaliteiten in het lichaam, is het nodig een hoge mate van gevoeligheid te ontwikkelen.
Om dit mogelijk te maken, legt de Opleiding de nadruk op lichaams-bewustzijns oefeningen en wordt anatomie behandelt vanuit
zelf-ervaring.
Dit opent manieren om meer lichaamsbewust te worden en creëert een vermogen om weefsels en structuren te onderscheiden in je eigen lichaam en uiteindelijk in dat van je cliënt. De Opleiding omvat dus slechts bovenal anatomie als een manier om het lichaams-bewustzijn te verhogen en vaardigheden worden ondersteund door inzichten naast kennis.

Perceptuele vaardigheden - je leert het lichaam waar te nemen op verschillende organisatieniveaus, het fysieke, het vloeibare en het energetische niveau.
Daarnaast leer je te volgen hoe het lichaam zich ontvouwt tussen de ene staat (homeostase) en de andere.
Dit leidt ertoe dat je vrij, vloeiend en beweeglijk wordt in je vermogen om dingen waar te nemen en je leert het lichaam en de wereld met andere ogen te gaan zien.

Klinisch inzicht – je leert tevens hoe je als behandelaar een goed beoordelingsvermogen gebruikt.
In staat zijn om op een evenwichtige en verstandige manier om te gaan met verschillende gezondheidstoestanden. 
Een goed vermogen hebben om veranderingen naar een betere gezondheid te beoordelen en basispatronen te identificeren.

Praktijkmanagement en zelf-ontwikkeling – je leert hoe je je als professioneel beoefenaar in de praktijk kunt vestigen en succesvol kunt zijn. In de praktijk werken als een ethisch beoefenaar en een verbintenis aangaan om je persoonlijke vaardigheden voortdurend te ontwikkelen.

Behandelingsvaardigheden – je leert de kunst hoe om te gaan met verschillende cliënten en hun behoeften, hoe te werken met de verscheidenheid aan situaties die zich voordoen in de behandelruimte, in gesprek en op de behandelingstafel. Hoe je op een vaardige en veilige manier om kunt gaan met traumatische uitingen.


Geplande Seminars in Shamballa – Deinze / Opleiding cursusjaren 2022-2023:
Seminars Opleiding - details/kosten/informatie/aanmelden zie www.nondualbiodynamics.com

Leslocatie Deinze: Shamballa, Centrum voor Bewustwording. Ten Bosse 78, 9800 Deinze (België).
– de 1e jaars 4-daagse Seminars zijn open en ook los/afzonderlijk te volgen voor geïnteresseerden.
   (Neem wel altijd even vooraf contact op 0468 22 26 22 / info@nondualbiodynamics.com )


Seminar Lichaams-Werk                 8-11 dec’22        donderdag t/m zondag     (8:30-17:00u*)
Introductiedag                                 23 dec’22           vrijdag                              (10:00-17:00)
Introductiedag                                 7 jan’23              zaterdag                           (10:00-17:00)
Introductiewebinar (online zoom) 11 jan’23             woensdag                        (19:30-21:00)
Seminar Bio-Dynamisch                 19*-22 jan’23      donderdag t/m zondag    (8:30-17:00u*) *19jan.begin 10u

Seminar Diep-Inzicht                       9-12 feb’23         donderdag t/m zondag    (8:30-17:00u*)
Seminar Midden-lijn                        23-26 feb’23       donderdag t/m zondag    (8:30-17:00u*)
Seminar E-Moties                            23-26 mar’23     donderdag t/m zondag     (8:30-17:00u*)
Seminar In-Spanning                      6-9 apr’23           donderdag t/m zondag    (8:30-17:00u*)
Seminar Bio-Logisch                      13-16 apr’23       donderdag t/m zondag    (8:30-17:00u*)
Seminar Zelf-Helend                        8-11 jun’23         donderdag t/m zondag    (8:30-17:00u*) *op zaterdagavonden tot 21u.      
Seminar Ex-Amen                            15-18 jun’23**    donderdag t/m zondag    (8:00-22:00u)
Introductiedag                                 9 sep’23             zaterdag                          (10:00-17:00)


Dagprogramma tijdens de Seminars:
08u30*  meditatie / yoga (*open deelname)
10u00    ochtend sessie
13u00    lunch (potluck)
14u00    middag sessie
17u00*  afronden (*op zaterdagavond t/m 21u, vanaf 19u open deelname)


Geplande Activiteiten - in NBI (Nonduaal Biodynamisch Instituut) Gent:(en online)
Curriculair (= voor de Opleiding Seminars)::
- Terugkomdagen, 1 terugkomdag na elk Seminar (optioneel gaan ze door in Deinze),
- Webinars (Online zoom)
Extra-Curriculair:
- Individuele sessies
- Meditaties
- Andere webinars (Online zoom)
Leslocatie Gent: NBI (Nonduaal Biodynamisch Instituut) - Schaverdijnstraat 69, 9000 Gent (België).
(0468 22 26 22 / info@nondualbiodynamics.com )
Seminars Opleiding - details/kosten/informatie/aanmelden:

Klik hier - Info, prijzen, wanneer, waar zijn de Seminars, Opleiding, Terugkomdagen, Introductie Dagen & Webinars?
Neem gerust contact met ons op als u zelf ook een Lezing, Workshop, Introductie of Seminar wilt organiseren.

NONDUAAL BIODYNAMISCH (Craniosacraal) – (Basis) OPLEIDING & SEMINARS INFORMATIE…. NIEUW

Van Harte Welkom om hierbij aanwezig te zijn (klik hier voor eerstkomende data).

Nonduaal Biodynamisch (Craniosacraal) - basisopleiding Deinze (België)  NIEUW

Informatie, tarieven en programma Opleiding 2022-2024 - INSCHRIJVINGEN / AANMELDINGEN nu OPEN,:klik hier
De volgende cyclus Basis Opleiding tot Nonduaal Biodynamisch beoefenaar begint in januari 2023 en bestaat uit 10 Seminars en 9 terugkomdagen gedurende 2 jaar. Zie hier alle data in Shamballa Deinze.
De 1e jaars 4-daagse Seminars zijn open, los/afzonderlijk te volgen. Voor diegenen die de volledige opleiding willen doorlopen is het aan te raden om de Seminars zo veel mogelijk in de gelaagde opbouw en volgorde te doorlopen van de 10 seminars.
Tijdens de 1e-jaars Seminars is instroom/uitstroom mogelijk. Het 2e-jaar is een besloten groep waarbij alle 5 Seminars gevolgd worden.

Er is een gelaagde opbouw voor de deelnamers aan de (Beroeps)Opleiding en het is voor hen aan te raden de Seminars zoveel mogelijk in die volgorde te volgen (een incidenteel gemiste dag/Seminar kan indien mogelijk daarna een volgende datum worden ingehaald)

Basisopleiding Seminars (do.-zo. 8u30-17u00, zaterdagav. film tot ong. 21u00) - voor de data van de Terugkomdagen zie hieronder:
1e jaar:
Seminar 1 - Bio-Dynamisch  (Bio-Dynamics)

Seminar 2 - Midden-lijn          (Mid-Line)
Seminar 3 - E-Moties             (E-Motions)
Seminar 4 - Bio-Logisch       (Bio-Logic)
Seminar 5 - Zelf-Helend         (Self-Healing)

2e jaar:
Seminar 6 - Twee-Eénheid    (Two-Unity)

Seminar 7 - Lichaams-Werk  (Body-Work)
Seminar 8 - Diep-Inzicht        (Deep-Looking)
Seminar 9 - In-Spanning        (Suffer-In)
Seminar 10 - Ex-Amen           (Ex-Am) (8:00-22:00u)  

Aanmelden:
Omdat het aantal deelnemers beperkt is, is aanmelden noodzakelijk en in principe geldt uw aanmelding voor de gehele (Beroeps)Opleiding.

Zie hieronder voor de data, tarieven en het programma. Tijdens de eerste Seminars kan er instroom zijn.
(*Ochtend-meditatie/yoga (openbaar/onder voorbehoud) voorafgaand aan de dag/les: vanaf 8:30u.)


*De Basis Opleiding tot Nonduaal Biodynamisch beoefenaar (Nondual Biodynamics practioner) bestaat uit 10 seminars
(More information and program details you can read in the English international page, Foundation Course)..
Deze informatie/tarieven betreft de lopende Opleiding cursusjaren (wijzigingen voorbehouden).

Tijd:        Tussen 8u30 (10u00) en 17u00, de opleiding is een volledige dag. (vanaf 8u30-10u00) is er meditatie/yoga), op zaterdag tot 21u00.

Bijdrage: Early Bird betaling tot 2 weken vóór aanvang van het seminar: Gehele seminar (4 dagen) EUR 400/seminar.
               (losse (les)dag EUR 125/dag).
               Dáárna: Gehele seminar (4 dagen) EUR 450/seminar. Losse (les)dag EUR 150/dag.
               (Uitzonderlijk kunnen er individuele afwijkende betalingsafspraken worden gemaakt.)
               Deelnemersaantal is beperkt. (Inbegrepen is koffie/thee/water/soep, zelf (potluck) lunch meebrengen.)
Locatie:  NIEUWE LOCATIE, Shamballa Deinze

Docent:  Nonduaal Biodynamisch Instituut, grondlegger, Gerald Westhoff, Nederlands/English (local translation).
*Nota:    *Er is een voorbehoud van minimum aantal deelnemers (naast de lesgever) voor alle geplande Seminars, lesdagen,
                activiteiten, terugkomdaten, meditaties/yoga, webinars enz. Bij minder dan 4 gaan die (mogelijk) niet door.
Bij twijfel vraag na tel. +32468222622 of contacteer de lesgever. Gerald Westhoff.

- - -
De Terugkomdagen (behorende bij de Opleiding/Praktijk) Nondual Biodynamics
zijn te volgen voor studenten (en mogelijk geïnteresseerden) die deelnemen aan het Seminar/Opleiding (of nogmaals willen 'opfrissen'):


Deelnemersaantal is beperkt. (Inbegrepen is koffie/thee/water, zelf (potluck) lunch meebrengen.)
Bestaande studenten aan de opleiding betalen eveneens een gereduceerd tarief voor individuele sessies.


Data Terugkomdagen vrij./zat.dagen 2022-2024 (wijzigingen voorbehouden)
Dagindeling:    9:00u-17:00u    Nonduaal Biodynamisch (Opleiding / Praktijk)
(voor verdieping/ervaring en integratie van het voorafgaand Seminar, geïnteresseerden/cliënten alleen welkom na afspraak)  

Data
:     
S6 za.5 nov’22, S7 za. 7jan’23, S8 za. 4 mrt’23, S9 za. 29 apr’23.
              
S1 vr. 21okt’22, S2 vr. 13 jan’23, S3 vr. 3 mrt’23, S4 vr. 28 apr’23, S5 vr. 23 jun’23,

Locatie:  In het Nonduaal Biodyanmisch Instituut in Gent en/of in Shamballa in Deinze.
Tijd:        Tussen 9u00 en 17u00
Bijdrage: EUR 40 voor studenten (EUR 50 voor niet-studenten) Inbegrepen is koffie/thee/water.
Docent:  Nonduaal Biodynamisch Instituut, grondlegger, Gerald Westhoff en/of lesgevers/assistenten
Aanmelden vooraf gewenst want er is slechts beperkt plek.

Contact:   info@nondualbiodynamics.com / Tel. (BE)  0468222622   (+32468222622)

- - -

Ervarings Momenten 

zijn voor studenten ook nuttige gelegenheden, oefensessies en verdiepeings momenten, om uit te wisselen en
persoonlijk extra uitleg en begeleiding te ontvangen (handposities en technieken).

Het is ook mogelijk om een Cliënt of belangstellende mee te brengen om te oefenen, ervaren en verdiepen.
Deze momenten zijn geschikt voor stuedenten, mensen met en ook zonder enige ervaring.
Voor diegenen die zich verder willen verdiepen om zelf sessies te geven, organiseren we Nonduaal Biodynamisch
(Craniosacraal)
Introductiedagen en Ervarings Momenten, deze kunnen los apart/individueel of als gehele reeks
gevolgd worden.

- - -

Webinars tijdens de opleiding worden er tussentijds voor de studenten open webinars online gegeven met introducties en theorie voor de gegeven Seminars De webinars met theorie worden opgenomen en aan de deelnemers / studenten beschikbaar gesteld.
Voor meer informatie en data zie ook het tabblad Webinars op de website.

- - -

Resources (hulpbronnen) worden ter ondersteuning, verdieping en (zelf)studie tijdens de opleiding beschikbaar gesteld, dit is pro-actief en zelf-standig uit te voeren.
Tussentijds is er tijdens de opleiding een toetsing moment en aan het einde van de opleiding een diepgaande evaluatie (Ex-Amen).
Het is van belang dat deelnemers en studenten zich bewust zijn van de disclaimer die ze bij aanvang ontvangen.

Voor meer informatie zie ook het tabblad Resources met subbladen op de website.

- - -

Disclaimer - Deelnemers aan de (Beroeps)Opleiding en (losse/open) Seminars Nonduaal Biodynamisch (Craniosacraal) dienen zich bewust te zijn van de volgende disclaimer:

 • Tijdens de (residentiële) seminars zullen alle deelnemers samen als groep verblijven op de (les)locatie van het seminar, om afleiding en prikkels van de maatschappij te verminderen en een ideale leeromgeving te creëren. Daarin zijn verdraagzaamheid, begrip en respect naar elkaar tonen iets waar wij belang aan hechten.

 • Wanneer de seminars niet residentieel kunnen zijn, dan zullen de deelnemers afzonderlijk zoveel mogelijk de afleiding en prikkels van de maatschappij buiten vermijden (zoals gezin, vrienden en werk), zodat de processen tijdens het seminar het meest optimaal kunnen plaatsvinden voor alle deelnemers.

 • Tijdens de seminars zullen de deelnemers geen alcohol, drugs of andere bedwelmende of bewustzijnsverruimende middelen gebruiken.

 • Deze opleiding zal waarschijnlijk de manier waarop je jezelf, je relaties en je wereldbeeld bekijkt op vele manieren veranderen en kan je buiten je tot nu toe vertrouwde comfortzone brengen.

 • Noch u, noch wij kunnen voorspellen hoe dit voor u zal uitpakken en welk effect dit op u zal hebben.

 • Als u mentaal of emotioneel al kwetsbaar bent, kan het een eventueel reeds bestaande of onderliggende psychische aandoening of stoornis verergeren.

 • Als u op dit moment afhankelijk bent van een voorgeschreven middel of zelf-medicatie toepast om uw stemming of geestelijke gezondheid te reguleren, raden we u vooralsnog sterk af om nu aan dit proces/opleiding deel te nemen. We adviseren u om bijvoorbeeld eerst een traject van individuele ondersteunende sessies (Nonduaal Biodynamisch) te doorlopen.

 • Onze opleiding is niet bedoeld als therapie en we kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor uw mentale gezondheid, ervoor of erna.

 • Lichamelijke gezondheid gerelateerde ongemakken of oude lichamelijke trauma's kunnen loskomen of zich openbaren tijdens de behandelingen of sessies, ook tijdens een seminar. U bent en blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor eventuele medische kosten of gevolgen en afdoende ziektekostenverzekering.

 • In het geval dat bepaalde problemen zich voordoen, kunnen wij u adviseren om ondersteunende therapie te volgen voor of tijdens de opleiding en kunnen wij zelfs een student/deelnemer vragen om de deelname aan de opleiding (tijdelijk) te onderbreken tot na de persoonlijke begeleiding en ondersteuning.

 • Uw perspectief kan tijdens de opleiding veranderen, daardoor kan ook de manier waarop u verbindt met anderen wijzigen als gevolg van nieuwe inzichten en het effect op u door deelname aan deze opleiding.
  Als bijvoorbeeld uw relaties onbevredigend zijn, kunnen ze verbeteren of niet, terwijl reeds wel bevredigende persoonlijke relaties kunnen veranderen zoals u voordien niet zou hebben verwacht.

 • Uw zienswijze en inzichten kunnen veranderen tijdens de opleiding, Als u vooraf sterke religieuze of spirituele overtuigingen hebt, kan de ervaring in verband met de opleiding deze ondersteunen, of (in onze ervaring) juist niet.

 • U bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw eerlijkheid, integriteit en focus, waarbij u tijdig pro-actieve stappen onderneemt.

  Dit betekent dat u om eventuele hulp, aanvullende middelen of ondersteuning vraagt, wanneer u die nodig heeft.
  Dat is gewoon wat een sprong in het onbekende inhoudt.


 • Wij zullen alles doen wat we kunnen om u te ondersteunen en begeleiden, in zoverre onze beperkte middelen en mogelijkheden dat toelaten. 


Calender & Courses 

(Doorlopende individuele sessies: klik hier)
(Doorlopende dagelijkse Kalender & alle Activiteiten: klik hier)

Doorlopende dagelijkse Kalender & alle Activiteiten: ==> klik hier

Verbinden vanuit de Stilte van het Hart, Nonduaal Biodynamisch.
 info, contact en aanmelden? 0468 22 26 22 / info@nondualbiodynamics.com    


NONDUAAL BIODYNAMISCH (Craniosacraal) – INTRODUCTIEDAG met Gerald Westhoff…. NIEUW


Introductiedagen zijn een mooie gelegenheid  om

- zelf Nonduaal Biodynamisch (Craniosacraal) te ervaren,
- met meditatie/yoga in de ochtend,
- een proefsessie (geven/ontvangen op de behandeltafel)
- uitleg over Nonduaal Biodynamisch en de (Beroeps)Opleiding seminars in Shamballa, Deinze.

Er zijn ook Introductie Webinars - die reeds eerder gegeven zijn staan op de website om te bekijken.
Na de Introductie dagen volgt er ook een nieuw Introductie Webinar (zie de Kalender / Agenda - Opleidingen)

Wanneer introductiedag: 
vrijdag                 23 dec’22 (10u00-17u00)*
zaterdag              7 jan’23 (10u00-17u00)*
woensdag           11 jan’23 (19:30-21:00) Introductiewebinar Online (zoom link).
zaterdag              9 sep’23 (10u00-17u00)*

Introductiedag Nonduaal Biodynamisch (zaterdag) Opleiding 2023-2024,
Dagindeling:   *8:30-10:00u  - Nonduaal Biodynamisch meditatie (Sarvsar Pranayama) - optie / onder voorbehoud  
                      10:00-17:00u  - Nonduaal Biodynamisch introductie (pauze 12u30-14u/ 17-19u)          
                      *19:30-22:00u  - Nonduaal Biodynamisch (zonnewende) meditatie - optie / onder voorbehoud      
Datum:              23 dec.’22     (vrijdag)
Aanmelden vooraf noodzakelijk, het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, ook gedeeltelijk te volgen.
Deelname introductiedag op basis vrije bijdrage / potluck.

Introductiedag Nonduaal Biodynamisch (zaterdag) Opleiding 2023-2024,
Dagindeling:   *8:30-10:00u  - Nonduaal Biodynamisch meditatie (Sarvsar Pranayama) - optie / onder voorbehoud  
                      10:00-17:00u  - Nonduaal Biodynamisch introductie (pauze 12u30-14u/ 17-19u)          
                      *19:30-22:00u  - Nonduaal Biodynamisch (Nieuw Jaar) meditatie - optie / onder voorbehoud      
Datum:                7 jan.’23     (zaterdag)
Aanmelden vooraf noodzakelijk, het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, ook gedeeltelijk te volgen.
Deelname introductiedag op basis vrije bijdrage / potluck.

Introductiedag Nonduaal Biodynamisch (zaterdag) Opleiding 2023-2025,
Dagindeling:   *8:30-10:00u  - Nonduaal Biodynamisch meditatie (Sarvsar Pranayama) - optie / onder voorbehoud  
                      10:00-17:00u  - Nonduaal Biodynamisch introductie (pauze 12u30-14u00)
Datum:                9 sep’23     (zaterdag)
Aanmelden vooraf noodzakelijk, het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, ook gedeeltelijk te volgen.
Deelname introductiedag op basis vrije bijdrage / potluck.

Opleiding cursusjaren 2023-2025:- Seminars klik hier


*NIEUW* INTRODUCTIEDAG 23 december'22
Nonduaal Biodynamisch (Beroeps)Opleiding

Introductiedag voor de Basis (beroeps) Opleiding tot Nonduaal Biodynamisch (craniosacraal) Beoefenaar. Vrijdag 23 december 10u-17u Deinze.
Nu OPEN voor aanmeldingen,
er is beperkt plaats dus meld u zo snel mogelijk aan.
Geen enkele ervaring noodzakelijk, u bent van harte welkom. 
Graag delen met geïnteresseerde vriend(inn)en. Lees meer...